Ljudi najbolje žive tamo gdje je zadržan koncept ‘Solidarnosti’

Radio Rojc

Objavljeno 26.03.2019. pod Društvo, iz Rojca

Poruka društvenog kapitala može se sažeti u ovoj anegdoti. Primjerice, imate firmu u kojoj ste ljudima kupili najbolje strojeve, najbolju tehnologiju. Ali ako ti ljudi ne znaju rukovati sa tom tehnologijom, niste učinkoviti. Društveni kapital ide i korak dalje: imate dobru tehnologiju, imate kvalitetne ljude, ali ako su odnosi među tim ljudima loši, ako ne vjeruju jedni drugima – biti ćete puno manje učinkoviti.

Tako naime poruku društvenog kapitala definira dr. Berto Šalaj, autor knjige „Socijalni kapital: Hrvatska u komparativnoj perspektivi“ i profesor na Fakultetu političkih znanosti, koji je održao predavanje u Puli. – Odnosi među ljudima u pojedinoj zajednici su važni za napredak te zajednice – kaže Šalaj, dodajući kako se društveni kapital za razliku od financijskog i ljudskog kapitala ne može koristiti u izolaciji. – Njega možemo koristiti samo ako smo međusobno povezani sa drugim pripadnicima naše zajednice, ako smo spremni na suradnju i solidarnost – zaključuje on.


Naš obrazovni i medijski sustav potpuno je zanemario bratstvo, odnosno solidarnost

Kada je Hrvatska u pitanju, razina društvenog kapitala bila je najveća neposredno nakon rata, nakon čega počinje opadati, a prema posljednjim istraživanjima razina povjerenja i društvenog kapitala u Hrvatskoj veoma je niska. – Uloga obrazovanja bi trebala biti ključna. Čini mi se da je naš obrazovni i medijski sustav potpuno zanemario bratstvo, odnosno solidarnost – kaže Šalaj, te napominje kako je solidarnost kao koncept zastario, iako se pokazuje da unatoč svemu, ljudi najbolje žive u društvu gdje je solidarnost kao ideja zadržana. Kod nas je prema riječima profesora, na djelu ‘amoralni familizam’ – raširena pojava u društvu, kada većinu nije briga za širu zajednicu.

S druge pak strane, inicijativa ‘Volim Pulu’ pokazuje koliko je važno civilno društvo. – Bez organizacije se teško suprotstaviti političkoj moći. Zato je važan razvoj tog segmenta društva – napominje Šalaj. U praksi nam socijalni kapital služi da riješimo ono što se zove ‘Dilema kolektivnog djelovanja’, a to je da mi kao pojedinci isključivo gledamo svoje privatne interese. Socijalni kapital nam pomaže da nadiđemo tu dilemu te da dobijemo mogućnost postizanja zajedničkih ciljeva.

Berto Šalaj, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlen kao izvanredni profesor političke znanosti. Objavio je više znanstvenih i stručnih knjiga, među kojima su „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“, „Socijalni kapital: Hrvatska u komparativnoj perspektivi“, studija „Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini“.

Organizator predavanja bio je Savez udruga Rojca. Predavanje je omogućeno financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Oznake: , ,

RSS 2.0 | trackback