PRAZAN PROSTOR (2) Međugeneracijski most

Hip-hop kultura, složit će se mnogi, danas igra dvojnu, međusobno isključujuću ulogu: nametnula se kao glavni trend-setter kad su u pitanju popularna glazba, moda i rituali konzumiranja popularno-kulturnih sadržaja, dok se njeni underground tokovi brinu za opstanak posebnosti te iste kulture uslijed njene rastuće popularizacije.