Socijalizam na klupi: The Yugoslav Laboratory of Political Innovation

Radio Rojc

Objavljeno 13.10.2019. pod Društvo

Na 4. međunarodnom skupu Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije predstavljen je novi broj znanstvenog časopisa Acta Histriae Povijesnog društva Južne Primorske iz Kopra. Temat „The Yugoslav Laboratory of Political Innovation: the Origins, Synthesis and International Influences of Self-Management Socialism“ donosi devet znanstvenih radova iz područja društvene, ekonomske i političke povijesti socijalističke Jugoslavije. Časopis su predstavili Jure Ramšak u ime Povijesnog društva Južne Primorske te Albert Bing, jedan od autora radova.

Acta Histriae 27, 2019, 1

Pripremili: Anita Buhin i Slaven Borovečki

RSS 2.0 | trackback