Volim Pulu: „Farsa, a ne savjetovanje“

Radio Rojc

Objavljeno 02.12.2019. pod Društvo

Građanska inicijativa Volim Pulu mreža je pojedinaca nastala s namjerom upoznavanja najvećeg pulskog poluotoka, Muzila, njegova otvaranja i javnog korištenja te raspravljanja o njegovoj integraciji u tkivo grada. Neposredni povod za ponovno pokretanje inicijative bili su sporazumi iz rujna 2018. potpisani od pulskog gradonačelnika Borisa Miletića i premijera Vlade RH Andreja Plenkovića o uvjetima, pravima i obavezama realizacije turističkih projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil, koji se planiraju dati u koncesiju na 50 i 99 godina. Krajem 2018. i početkom 2019. članovi su Inicijative mobilizirali pulsku javnost za sudjelovanje u javnom savjetovanju za plan davanja koncesija sedam gradskih plaža te luke Bunarina. Unatoč tome što je Grad zaprimio više od 400, mahom negativnih, primjedbi, one su odbačene te je gradska vlast donijela odluku o koncesijama. Za 2020. Grad Pula ponovno je raspisao javno savjetovanje za davanje koncesija za tri gradske plaže (Saccorgiana, kupalište Ferijalnog saveza i Ambrela), te luka Bunarina.

Članovi Inicijative smatraju da je novo javno savjetovanje farsa jer se građani uporno izjašnjavaju protiv davanja koncesija na plaže, a gradske ih vlasti uporno ignoriraju. Nadalje, problematičan je i nedostatak osnovnih informacija o razlozima i prirodi koncesija na plaže, odnosno po kojim su parametrima određeni iznosi za određene koncesije te koja je svrha i potencijalan nov sadržaj koji bi se ponudio građanima. Iz Inicijative ističu nepostojanje studija isplativosti koncesija, koje će, kako se čini, na kraju izraditi potencijalni koncesionari što otvara pitanja transparentnosti. Konačno, članovi Inicijative upozoravaju na nedostatak osnovne demokratičnosti u gradu te se pitaju zašto gradska vlast izbjegava izravnu komunikaciju s vlastitim građanima.

Javno savjetovanje otvoreno je do 4. prosinca 2019., a primjedbe se mogu uputiti isključivo na e-adresu: godisnji.plan@pula.hr

Pripremila: Anita Buhin

RSS 2.0 | trackback