ZELENA ISTRA Doprinos kampanji Darija Juričana

Radio Rojc

Objavljeno 10.01.2020. pod Društvo

Priopćenje Udruge Zelena Istra prenosimo u cijelosti.

Uključivanje građana u donošenje odluka prvi je korak prema gradnji sustava uprave koji će odgovarati potrebama građana. Pulska gradska vlast, upravo suprotno tome, donosi odluke koje su u javnosti izazvale veliko protivljenje, pa se s pravom može postaviti pitanje u čijem se interesu onda takve odluke donose?

Poznato je da Grad Pula savjetovanja s javnošću organizira isključivo zbog toga što ih na to primorava zakon, bez stvarne želje za uzimanjem u obzir mišljenja građana. Svi prijedlozi i primjedbe građana u pravilu se odbijaju. Zadovoljavanjem forme se unaprijed donesene odluke tako “legaliziraju”. No, te odluke, kada se dogodi tako veliko protivljenje javnosti kao u slučaju prijedloga dugogodišnjih koncesija na veliki broj najljepših pulskih plaža, nemaju nikakav legitimitet. Ne postoji propis na koji bismo se mogli pozvati koji bi nametao obavezu donošenja odluka u javnom interesu. Jedini alat koji je zakonodavac uveo da bi se osiguralo uvažavanje interesa javnosti u odluke su javna savjetovanja s građanima tijekom kojih se građani očituju o prijedlogu nekog akta. U slučaju Plana davanja koncesija Grada Pule jasno je da je da su vladajući (IDS, Istarska stranka umirovljenika i Zeleni) u Gradskom vijeću (13 za, 8 oporbenih vijećnika protiv) donijeli odluku protivnu javnom interesu jer je dobro poznato da su se tijekom 3 provedena javna savjetovanja o istoj temi u proteklih godinu dana građani jednoglasno usprotivili davanju koncesija na plaže. Donošenje odluka protivno javnom interesu nije, naime, protuzakonito. Zato možemo koristiti samo one alate koji su nam na raspolaganju, a to je prijavljivanje bahatog kršenja procedure.

Zelena Istra je Povjereniku za informiranje 7. siječnja 2020. prijavila Grad Pulu zbog falsificiranja Izvješća o provedenom savjetovanju za Plan davanja koncesija za 2020. te zbog njegova usvajanja na Gradskom vijeću na sjednici 12. prosinca 2019.  – na temelju falsificiranog Izvješća. Možda se radilo, kako se pravdaju u Gradu, o “tehničkom problemu” zbog kojeg e-mailovi građana nisu stizali, ali je moguća i namjera, s obzirom da je rok za savjetovanje istekao 10. prosinca u ponoć, a već 11. prosinca izrađeno je Izvješće kako bi se Plan davanja koncesija mogao usvojiti na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca.

Za evidenciju samo 42 priznate e-mail primjedbe građana trebalo im je 48 stranica Izvješća. Možda jednostavno zbog prekratkog roka nisu imali vremena navesti sve pristigle primjedbe. Samo onih čije slanje može dokazati Inicijativa Volim Pulu bilo je 123. A koliko ih je stiglo ukupno, to nitko osim Grada Pule ne može znati. To je jedna od bitnih slabosti internetskih savjetovanja. Za lažiranje Izvješća o provedenom savjetovanju za Odluku o načinu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada Zelena Istra je Grad Pulu već prijavila i u prosincu 2019. jer u njemu nisu naveli u roku dostavljene primjedbe Zelene Istre. Očekujemo očitovanje Povjerenika o valjanosti akata usvojenih na taj način.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama čl.11. st.4. “po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.”. Zanimljivo je kako se na sjednici Gradskog vijeća u raspravi o toj točci dnevnog reda nitko nije osvrnuo na Izvješće o provedenom savjetovanju i činjenicu da su sve 42 primjedbe višestrukih potpisnika sadržavale protivljenje usvajanju Plana. To ili govori o važnosti koju članovi Gradskog vijeća pridaju mišljenju građana koji su ih birali ili postoji mogućnost da nisu uopće dobili Izvješće o provedenom savjetovanju među materijalima za sjednicu (materijale bi trebali dobiti sedam dana prije sjednice, no Izvješće je izrađeno jedan dan prije sjednice).

Prijavom Povjereniku Zelena Istra daje svoj mali doprinos kampanji Darija Juričana alias Milana Bandića, koji uspješno ukazuje na temeljni problem u Hrvatskoj – korumpiranost vlasti.

Za Zelenu Istru Dušica Radojčić

DODATAK O BESMISLENIM ARGUMENTIMA PREDSTAVNIKA GRADA PULE

Gradonačelnik Miletić na sjednici Gradskog vijeća 12.12.2019. na kojoj se usvajao Plan davanja koncesija za 2020. – 1h 02′ 48” snimke govori o razlogu zbog čega su potrebne koncesije umjesto dosadašnjih koncesijskih odobrenja i navodi kao dobar  primjer plažu Saccorgiana gdje, kako kaže, prije 10 godina nije bilo ništa, “niste ni panin mogli kupiti” , a sada je uređeno, dodajući kako se takve investicije ne mogu investoru povratiti u 2-3 godine. Teza je smiješna budući da je investitor na Saccorgiani sve opisano poduzeo putem – koncesijskog odobrenja. Koncesijska odobrenja ne izdaju se “na 2 do 3 godine” već na 5 godina.

Zanimljive su i optužbe gradonačelnika iznijete na istoj sjednici da se “negdje oko nas, ne u gradu Puli, oko Pule, možete sjevernije, možete južnije” prilikom dodjele koncesijskih odobrenja događaju “društveno neprihvatljive aktivnosti”. Koje opisuje ovako: “Nije samo ponuđena cijena bitna da bi se dobilo koncesijsko odobrenje” kaže, nego “ti koji traže koncesijsko odobrenje u velikoj mjeri ovise o politici”. Pretpostavljamo da aludira na korupciju i klijentelizam – kojih ima samo južnije i sjevernije od Pule u postupcima dodjele koncesijskih odobrenja. Ali da bi se to izbjeglo u Puli “u kojoj toga nema”, Grad Pula će koncesijska odobrenja zamijeniti koncesijama.

Smiješne su i isprike gradske vlasti o tome da se ovim Planom ne daju koncesije jer se njime omogućava da se eventualno, ako se za neku konkretnu lokaciju javi zainteresirani koncesionar, objavi  Obavijest o namjeri davanja koncesije. Onda će se u okviru tog postupka organizirati javno savjetovanje gdje će građani moći reći što misle. Građani su se izjasnili protiv davanja plaža u koncesiju, pa taj argument gubi smisao.  Ali uzmimo primjer dodijeljene 20-godišnje koncesije na ski-lfit u uvali Valovine. Javno savjetovanje tada nije omogućeno tj. koncesija je dodijeljena bez javne rasprave. Izgrađena je platforma na moru i na njoj građani ne mogu biti ako ne piju pića kupljena na njihovom šanku ili se ne žele voziti na skijama. Osim toga, koncesija se proteže na 3 hektara mora – površina koju su ogradili plutajućom branom. Unutar toga se nitko osim njih ne smije baviti nikakvom gospodarskom djelatnošću. Ne smije se ni plivati unutar toga niti prolaziti barkom. Jer se prema čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja. A kada je Zelena Istra od Grada zatražila na uvid Ugovor o koncesiji, Grad je prekšio Zakon o pravu na pristup informacijama i odbio zahtjev.

Udruga Zelena Istra

RSS 2.0 | trackback