Želja mi je da na stadionu budem s mojom dragom Torcidom

Radio Rojc

Objavljeno 31.05.2018. pod Društvo

Osobe s invaliditetom čine više od 11% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Iako EU promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu i iako je invaliditet danas pitanje ljudskih prava te iako se bilježe pomaci, osobe sa invaliditetom se i dalje svakodnevno suočavaju sa brojnim preprekama i barijerama u  svakodnevnom životu. Koliko smo empatični i senzibilizirani te koliko je naše društvo pristupačno i otvoreno za osobe sa invaliditetom za Radio Rojc govori Marin Giljanović.

Pripremile: Gabrijela Galant Jelenić i Mirjana Radulović

Oznake: , , , ,

RSS 2.0 | trackback