Uradimo Zajedno – Sudioničko upravljanje u kulturi

Radio Rojc

Objavljeno 01.12.2017. pod Društvo, Kultura
Social center Karlo Rojc

Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika.

Kratko upoznavanje sa sudionicima Međunarodne, interdisciplinarne konferencije koju je organizirala Zaklada “Kultura nova” u partnerstvu s Europskom Prijestolnicom Kulture 2020. godine – Rijeka i u suradnji s Europskom kulturnom zakladom (ECF) i Međunarodnim udruženjem umjetničkih vijeća i agencija u kulturi (IFACCA) u okviru projekta “Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Konferenciju je također podržao regionalni međuvladin forum Central European Initiative.

U okviru programa konferencije gostovali su brojni izlagači, organizirane su plenarne sesije, prezentirani radovi, a otvoreni razgovori obuhvatili su velik raspon tema povezanih s izazovima, ograničenjima, paradoksima i perspektivama s kojima se istraživanja, prakse i politike u području sudioničkog upravljanja u kulturi suočavaju. (tekst je preuzet iz programa konferencije)

razgovore je snimio Vedran Stanić, a uredio Mario Benčić }

sugovornice koje su Vedranu predstavljale svoje udruge i programe:

Srdjana Cvijetić – Lazareti, Dubrovnik
Sigrid Niemer – UFA Fabrik, Berlin
Natasha Kadin – Mavena (Dom Mladih), Split
Blanka Čop – platforma Doma mladih, Split
Ksenija Đurović – Magacin, Beograd
Marijana Cvetković – Stanica, servis za savremeni ples, Beograd
Christina – Farm Cultural Park, Favara, Sicilija

Oznake: , , , , , , ,

RSS 2.0 | trackback