MAtko Banković

Prolaz Marka Krnjajića

Objavljeno 27.1.2018. pod iz Rojca, Kultura
Marko Krnjajić - 5.kat

U neuobičajenom ambijentu, već oko godinu i pol, “galerija” na petom katu Društvenog Centra Rojc, otvara svoja “vrata” jednom mjesečno na tri sata,