Socijalizam na klupi: Paul Stubbs

Radio Rojc

Objavljeno 11.10.2019. pod Društvo

U improviziranom studiju Radio Rojca u Svečanoj dvorani Tone Peruško na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u sklopu 4. međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije, održanom na Sveučilištu od 26. do 28. rujna u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, ugostili smo Paula Stubbsa, znanstvenog savjetnika s Ekonomskog instituta u Zagrebu. Sociolog po struci, doselio se u Hrvatsku početkom devedesetih kao volonter za rad s izbjeglicama. U području su njegovog znanstvenog interesa siromaštvo, nejednakost, i socijalna isključenost, reforma socijalne zaštite, socijalni kapital, umrežavanje i inovacije, i slično. Na Socijalizmu na klupi je pak u sklopu panela Ekonomija: međunarodni aspekti predstavio svoje istraživanje o poziciji Jugoslavije kao nesvrstane zemlje prema društveno-ekonomskim mogućnostima i zahtjevima zemalja Globalnog Juga, naslovljeno „Socialist Yugoslavia, The Non-Aligned Movement and the United Nations: continuities and innovations in the quest for socio-economic justice“. U emisiji smo razgovarali o njegovim istraživanjima, nasljeđu politike nesvrstanih u Hrvatskoj i ostalim post-jugoslavenskim zemljama, političkim i ekonomskim mogućnostima za iznalaženje trećeg puta danas, te s Paulom kao rođenom Englezu, o Brexitu.

Pripremila: Anita Buhin

RSS 2.0 | trackback