Gradimo Rojc #10: U susret trećem desetljeću Rojca

Radio Rojc

Objavljeno 19.06.2019. pod Gradimo Rojc

Emisija “Gradimo Rojc” eter Radio Rojca donosi aktualnosti vezane uz istoimeni projekt koji provodi Savez udruga Rojca u partnerstvu s Gradom Pula i udrugama Zelena Istra, Čarobnjakov Šešir, Merlin i Metamedij.

U desetoj emisiji slušali smo snimku tribine “Ususret trećem desetljeću Rojca s novim Planom upravljanja” održane u Dnevnom boravku Rojca 12. lipnja ove godine.

Na tribini se govorilo o čemu planovi upravljanja služe, zašto se potiču sudionički planovi upravljanja društveno-kulturnim centrima, o participativnom procesu izrade plana upravljanja za Rojc i očekivanim rezultatima te na koji se način mijenja odnos korisnika prema javnim dobrima kada se uključe u njihovo upravljanje.

Sudjelovale su Leda Sutlović, doktorandica na Odjelu za političke znanosti Sveučilišta u Beču i Jelena Miloš,zaposlena je u Institutu za političku ekologiju i Pravu na grad, a prethodno u udruzi BRID, gdje sustavno radi na istraživanju i primjeni modela participativnog upravljanja. Tribinu je moderirala Dušica Radojčić iz Zelene Istre, koja je partner na projektu “GRAD(imo) ROJC” zadužen za koordinaciju izrade Plana upravljanja Društvenim centrom Rojc.

GRAD(imo) ROJC rezultat je višegodišnjeg participativnog procesa u DC Rojc usmjerenog ka iznalaženju što efikasnijeg modela upravljanja. Kao rezultat tog procesa 2008. godine formirana je Koordinacija Centra Rojc za upravljanje zgradom koju čine tri predstavnika Grada Pule i tri predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) iz Rojca. Kako bi se osnažio utjecaj OCD-a iz Rojca, 2012. godine, osnovan je Savez udruga Rojca (SUR) te je pri kreiranju Plana održivosti Društveno kulturnog centra Rojc 2015.-2017., donesenog u partnerstvu Grada i SUR-a, utvrđena potreba za osnaživanjem kapaciteta OCD-a Rojca. To će se ostvariti podizanjem suradnje Grada i OCD-a na viši partnerski nivo, većim sektorskim i međusektorskim umrežavanjem i većim uključivanjem zajednice u kreiranje programa.

Savez udruga Rojca u partnerstvu sa Gradom Pula i udrugama Čarobnjakov šešir, Merlin, Metamedij i Zelena Istra provode projekt GRAD(imo) ROJC sa svrhom unapređenja modela upravljanja u DC Rojc. Projektom se provode aktivnosti kojima se osnažuju kapaciteti OCD-a Rojca i Grada Pule za učinkovitije upravljanje Centrom, senzibilizira se javnost za vrijednosti sudioničkog upravljanja, kreira se Plan sudioničkog upravljanja Društvenim centrom Rojc, a kulturnim programima uključuju se građani u izgradnju zajednice Rojc.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj emisije isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.
Vrijednost projekta: 2.372,125,89 kuna / 2.016.306,90 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

RSS 2.0 | trackback