Osnovan je TEH BALKAN

Radio Rojc

Objavljeno 12.05.2018. pod iz Rojca, Kultura

Na inicijativu Irene Boljunčić Gracin, predstavnice Društvenog cetra Rojc u mreži Trans Europe Halles, u Beogradu se od 18-20. travnja održao sastanak članova mreže država koji pripadaju jugoistočnoj Europi.

Sastanku su nazočili predstavnici nezavisnih kulturnih centara: Pekarna/ Maribor, Rojc/Pula, Magacin/Beograd, Rex/Beograd, Ambasada/Timisoara, 7Arte/Mitrovica, mreža kulturnih organizacija JADRO iz Makedonije i direktorica TEH mreže Mieke Renders.

Da podsjetimo, Trans Europe Halles (TEH) mreža je europskih nezavisnih kulturnih centara pokrenutih od strane građana i umjetnika. TEH okuplja gotovo 90 multidisciplinarnih kulturnih centara i drugih kulturnih organizacija iz cijele Europe.

Cilj sastanka bio je kreiranje regionalne podmreže TEH-a. TEH Balkan će služiti kao sinergijski mehanizam suradnje, razmjene i razvoja programa između nezavisnih centara, ali i kao sredstvo zagovaranja prema donositeljima odluka. Jedan od ciljeva je i  istražiti specifične potrebe centara, iskoristiti postojeći potencijal mreže i stvoriti platformu koja će služiti razvoju svojih članova, ali i umjetnika i javnosti na Balkanu.  Cilj je jačanje kapaciteta neovisnih kulturnih centara kroz prijenos dobre prakse i znanja, stvaranje okvira i uvjeta za njihovu suradnju i razvoj, kao i za provedbu suradničkih projekata te osnaživanje aktera koji pridonose razvoju kulturnih politika u regiji.

O TEH Balkan mreži pričalo se u emisiji Sceniranje Radio Aparata, a emisiju ste mogli poslušati i u programu Radio Rojca.

Oznake: , , ,

RSS 2.0 | trackback