UREDBA – kako smo se prilagodili?

Radio Rojc

Objavljeno 18.11.2017. pod iz Rojca, Kultura
okrugli stol

Vlada Republike Hrvatske je 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro. Ovu Uredbu dužni su primjenjivati nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, a na odgovarajući način primjenjuju ih i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske.

Platforma Saveza udruga Rojca želi pridonijeti evaluacijskom procesu primjene Uredbe te čuti mišljenje i iskustva udruga koje se prijavljuju na natječaje na koje se odnosi primjena Uredbe. Zato je organiziran okrugli stol u suradnji s programom MRRAK – Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji.
Platformu Saveza udruga Rojca čine Savez udruga Rojca, udruga Merlin, udruga Čarobnjakov šešir, udruga Zelena Istra, udruga Gradska radionica, IKA- Istarska kulturna agencija, a financijski podržava Zaklada Kultura nova.

Okruglim stolom „Uredba – kako smo se prilagodili?” Platforma Saveza udruga Rojca želi pridonijeti evaluacijskom procesu primjene Uredbe te čuti mišljenje i iskustva udruga koje se prijavljuju na natječaje na koje se odnosi njena primjena.

crtice iz razgovora:

Velika je greška u tumačenju Uredbe što se natječaji raspisuju nakon donošenja proračuna pa se tako gubi dobar dio godine i nestaju programi s početka godine do objave rezultata financiranja.

 

Novi županijski pravilnik koji stupa na snagu prvog siječnja 2018. godine definirati će pri financiranju takozvane potpore male vrijednosti kojima će se premostiti nedostaci koji su proizašli nakon redovnih natječaja pa se gubila prva polovica godine za aktivnosti zbog loše definiranih termina kada primatelji sredstava primaju obavijesti da su uopće prošli na nekom natječaju kojim se prihvaćaju njihovi planovi ili projekti. ( Vladimir Torbica, županijski pročelnik za kulturu )

Na županijskoj i na lokalnim razinama zapostavljen je jedan veliki dio primjene Uredbe povezan s područjima koja se financiraju. Imamo Kulturnu Strategiju Istarske županije u kojima su detektirana problematična područja no natječaji nisu s tim povezani. Prioritetna područja financiranja nisu povezana s problemima detektiranim u Strategiji već s onime što se financira inače. Prije raspisivanja poziva trebala bi se utvrditi prioritetna područja i problemi koji će se finaciranjem otkloniti pa takvim načinom predvidjeti svotu kojom će se to poduprijeti, a nakon toga bi se provodio sam natječaj. (skraćeno i slobodnije citiranje izlaganja Irene Boljunčić Gracin; udruga Čarobnjakov šešir )

 

Slijedi skraćeni snimak razgovora na okruglom stolu u kojemu se čuju osnovne teze koje su dominirale skupom. U početku govori Eda Griparić iz Upravnog odjela za kulturu Istarske županije. Razgovor moderira Igor Bajok, nastavlja Vladimir Torbica pa zatim Irena Boljunčić Gracin ( Čarobnjakov šešir) i Dušica Radojčić s iskustvima iz Zelene Istre.

 

Uredba - okrugli stol

Za dodatne informacije korisno je pročitati i članak Zorana Angeleskog u Glasu Istre.

Oznake: , , , ,

RSS 2.0 | trackback