Danas javna rasprava o koncesijama na pulskim plažama, Grad tvrdi da plaže ostaju dostupne

Radio Rojc

Objavljeno 04.01.2019. pod Društvo

Danas (petak, 4.siječnja) u 18 sati u Galeriji Cvajner Inicijativa Volim Pulu organizira Javnu raspravu o planovima davanja koncesija na pulske plaže i nautičku luku Bunarina. Početkom tjedna Inicijativa je javno na raspravu pozvala gradonačelnika Pule Borisa Miletića. Umjesto odgovora iz Grada je, tijekom jučerašnjeg dana, medijima dostavljeno priopćenje u kojem navode da prema “planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže OSTAJU OTVORENE za sve građane i posjetitelje Pule. To je osigurano prostornim planovima Grada Pule kojima je zabranjeno ograđivanje plaža pa će, kao što su bile i do sada, pulske plaže biti dostupne svim posjetiteljima i u budućnosti” navode iz Grada.

I zaista, u Odluci Grada Pule o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019 – 2021 godine stoji da “cjelokupno pomorsko dobro, s pojasom priobalnih površina rekreativne namjene, kako je to propisano i Generalnim urbanističkim planom Grada Pule, ne smije se ograđivati, te se na njega mora omogućiti javni pristup građana, ukoliko to nije u suprotnosti s važećim propisima za pojedini zahvat u prostoru pomorskog dobra.” Međutim, osim GUP-a još je mnogo dokumenata i pravilnika koji definiraju pravila ograđivanja i naplata građevnih čestica pomorskog dobra pa tako Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u članku 9 navodi da se davanjem pomorskog dobra na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje druge osobe ipak mogu djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja.

Iako je jedna od bitnih zamjerki Inicijative Volim Pulu i način na koji je Grad organizirao savjetovanje s javnošću, s obzirom da internetskom savjetovanju 33% građana nema pristup (prema podacima EUROSTATA) iz Grada podsjećaju da “do 11. siječnja 2019. godine traje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine s ciljem pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga građana na nacrte predmetnih odluka. Jednomjesečno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se putem adresa elektroničke pošte: godisnji.plan@pula.hr i trogodisnji.plan@pula.hr. Sve informacije, Nacrti prijedloga navedenih Odluka i obrazloženja dostupni su na službenoj stranici Grada Pule, www.pula.hr, u rubrici e-Usluge.
Kompletan tekst priopćenja pročitajte na linku.

Stoga Inicijativa Volim Pulu, nezadovoljna načinom i formom uključivanja javnosti u ovaj proces, poziva sve “sugrađanke i sugrađane kojima je stalo do sudbina pulskih plaža, da u petak, 4. siječnja, u Galeriji Cvajner s početkom u 18 sati prisustvuju javnoj raspravi o IDS-ovim prijedlozima planova davanja u koncesiju lučice Bunarine te najmanje sedam (7!), a vjerojatno i više gradskih plaža.

Naime, osim plaža Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Zlatne stijene, Valkane i Stoja, u planovima se spominju i – u množini – „plaže na području Punta Verudela resorta”. Dakle, nejasno je već i koliko i koje točno plaže IDS planira dati u koncesiju. Čak i za ove nazivom navedene plaže, ne možemo iz samih planova nikako iščitati o kojim se točno površinama radi.

Nisu to ni izbliza jedine nejasnoće koje ovih dana brinu pulsku javnost, budući da se gradska vlast očito aktivno trudi svoje građan(k)e ostaviti neinformiranima te ih isključiti iz odlučivanja o budućnosti vlastitih plaža, unatoč proklamiranom „javnom savjetovanju” raspisanom za vrijeme praznika i blagdana. Očito je to sada, nakon što se gradonačelnik oglušio na apele Inicijative Volim Pulu, odnosno na sasvim razuman poziv da, zbog iznimnog interesa stanovništva te dalekosežnosti odluka o koncesijama na do 20 godina, u sklopu javnog savjetovanja organizira barem jedno javno izlaganje dotičnih planova. Grad Pula, nažalost, nije učinio ono što bi trebala uraditi svaka odgovorna i transparentna gradska vlast pa su volonteri Inicijative bili primorani sami organizirati javnu raspravu.

U petak ćemo u Galeriji Cvajner zajedno pokušati doći do odgovora na brojna pitanja i nedoumice o planiranim koncesijama koje zabrinjavaju pulsku javnost. Na sudjelovanje su pozvani i gradonačelnik Boris Miletić i predstavnici Grada, čiji se odgovor još očekuje. U ime Inicijative Volim Pulu, Dušica Radojčić će učiniti ono što je Grad Pula inicijalno trebao – građanima objasniti detalje planova davanja plaža u koncesiju i mogućih posljedica, kako bi se oni mogli informirano uključiti u savjetovanje svojim primjedbama. “

Prije i nakon same rasprave aktivisti Inicijative pomagat će osobama koje se inače ne koriste internetom da pošalju svoje primjedbe, a za zabavni dio programa zaduženi su popularni Todor sa svojim stand-up nastupom, KUD Pantigane, te DJ Rafiki i DJ Chvigy.

Pozivamo sve zainteresirane sugrađan(k)e da se odazovu u što većem broju kako bismo zajedno odlučivali o budućnosti naših plaža i našeg grada, te tako pokazali kako treba izgledati istinska demokracija.”

Zbog velikog interesa građana i mnogih pitanja na koje javnost očekuje odgovore prijenos Javne rasprave pratite u programu Radio Rojca na 89,7 FM ili putem streama na linku.

Oznake: , , , , ,

RSS 2.0 | trackback