Volim Pulu: Odustanite od planova davanja koncesija na pulske plaže

Radio Rojc

Objavljeno 15.01.2019. pod Društvo

Priopćenje Inicijative Volim Pulu prenosimo u cijelosti.

S javnim savjetovanjem o planu davanja koncesija na pulske plaže i luku Bunarina javnost je primjereno upoznata isključivo zahvaljujući Inicijativi Volim Pulu. Način na koji je to planirao učiniti Grad Pula uobičajeno ukazuje na drastični nedostatak demokratskih standarda gradske uprave. Savjetovanje je organizirano usred praznika, bez službene javne rasprave, građanima su uskraćene konkretne informacije i odgovori na pitanja o posljedicama dugogodišnjeg koncesioniranja. Umjesto da napore usmjeri u dodatno informiranje javnosti, Grad ih je usmjerio na obračunavanje s građanima koji su se usudili propitivati javni interes predloženog plana.

Savjetovanje putem interneta trajalo je minimalnih zakonom propisanih 30 dana i okončano 11. siječnja 2019. Inicijativa Volim Pulu zamolila je sugrađane da kopije primjedbi upućenih na e-mail adrese Grada proslijede i na e-mail adresu Inicijative. Zaprimili smo 185 e-mailova s primjedbama kojima se izražava negodovanje predloženim planovima. Neke primjedbe u potpisu imaju jednu osobu dok mnoge imaju više potpisa.

Na Facebook stranici Volim Pulu objavili smo neke od pristiglih komentara. Ponosni smo na svoje sugrađane, koji su se zaista potrudili obrazložiti svoje protivljenje, te nema nikakve dvojbe koliko im je to pitanje važno. Pozivamo Grad Pulu da odmah obavijesti javnost o ukupnom broju pristiglih primjedbi te da ih sve učini dostupnima javnosti kako bi svi koji su ih slali bili sigurni da su njihove primjedbe zaprimljene i uzete u obzir.

Željeli bismo demantrati izjave predstavnika Grada o tome kako za planove davanja plaža u koncesiju nije bilo potrebno organizirati javno savjetovanje. Prema čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Dokazali smo da građani smatraju kako se planom davanja plaža u dugogodišnje koncesije bitno utječe na interese građana. To znači da je Grad Pula kršio Zakon svaki puta do sada kada je usvajao slične planove, ali i odluke o samim koncesijama, kao npr. onu za ski-lift, bez savjetovanja s javnošću.

Koristimo priliku i da podsjetimo Grad Pulu da su po isteku roka za dostavu primjedbi dužni izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Obzirom na nekvalitetno informiranje i savjetovanje te iskazano veliko protivljenje javnosti, zahtijevamo da se odustane od usvajanja ovih planova davanja koncesija. Ukoliko vladajući ipak na njima inzistiraju, zahtijevamo provođenje ozbiljne i kvalitetne javne rasprave, nakon koje bi odluku stanovnici Pule donijeli na referendumu.

Ako nakon jasno iskazanog stava javnosti Grad bude ipak stavio na dnevni red već sljedeće sjednice Gradskog vijeća usvajanje planova davanja plaža u koncesiju, Inicijativa Volim Pulu poduzet će daljnje akcije za obranu javnog interesa.

Nedavno je dogradonačelnik izjavio da “Grad nije najpametniji na svijetu”, s čime se slažemo, te da “prepuštaju onome tko ima nekakvu viziju” da dođe sa svojim idejama, misleći pri tome na investitore. Ideje imaju i građani koji možda nemaju ogromne svote novaca, ali imaju jednako pravo na plaže kao javna dobra. Samo ih netko treba pitati i poslušati. Smatramo da je potrebno predstaviti građanima različite modele i načine na koje bi se gradske plaže mogle urediti te im obrazložiti zašto dosadašnji model koncesijskih odobrenja više nije prihvatljiva opcija za dio plaža. Također, ukoliko su se u kupališta Stoja i Valkane već uložila javna sredstva zašto se ne razmotri mogućnost da tim plažama upravlja Grad? Prije nego što svoje najstarije i najposjećenije plaže damo jednom koncesionaru na 20 godina ne trebamo li znati sve argumente i opcije?

U nekoliko je navrata predstavnik Grada izjavio da će se javno savjetovanje organizirati za svaku pojedinu koncesiju tj. kada se javi zainteresirani koncesionar s konkretnom ponudom. Građani Pule jasno su dali do znanja da žele odlučivati o tome hoće li se plaže uopće davati u koncesiju, a ne kome će se dati u koncesiju.

Inicijativa građana Volim Pulu

Oznake: , , , ,

RSS 2.0 | trackback