Pomaci u upravljanju društveno-kulturnim centrima

Radio Rojc

Objavljeno 01.10.2020. pod Kultura

Konferencija “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara” na temu sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji održana je prošlog tjedna u prostoru zagrebačkog Pogona. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istoimenog projekta, koji je za cilj imao razmjenu suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti između društveno-kulturnih centara te aktivnosti uspostave formalne mreže društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj.

U prvom panelu pod nazivom “Perspektive umrežavanja i suradnje DKC-a u Hrvatskoj” predstavljeni su Savez udruga Klubtura, Savez udruga Rojca i Savez udruga Molekula.

Prema rečima predstavnika Klubture Teodora Celakoskog, logika projektne provedbe u bitnoj mjeri ograničava mogućnosti razvoja novih tipova institucija i nije prikladna za ostvarivanje ciljeva vezanih za institucionalni razvoj u polju kulture.

“Višegodišnji kontinuitet inicijativa za razvoj pojedinih društveno-kulturnih centara, utemeljenih na kriterijima otvorenosti, dostupnosti građanima i inkluzivnosti, kao i prisustvo formalne mreže koja okuplja ove inicijative, zajedno imaju potencijal za transformaciju kulturnog sustava i javnog polja u cjelini”, smatra Celakoski.

Model upravljanja Društvenim centrom Rojc predstavila je Dušica Radojčić, rekavši da je model sudjelovanja korisnika u upravljanju društveno-kulturnim centrom inovativan i društveno napredan, no opterećen slabostima.

“Upravljačko tijelo ima samo savjetodavnu funkciju, a njeni članovi djeluju na volonterskoj osnovi što onemogućava profesionalnost te dugoročno nije održivo. Razvojnim se planovima Centra bavi trenutno samo potkapacitirani u ljudskom i financijskom smislu Savez udruga Rojca dok se Koordinacija Rojca bavi isključivo upravljanjem zgradom, a ne razvojem potencijala Centra. Stoga je osmišljavanje i institucionalizacija novog modela upravljanja nužna kako bi se osigurao razvoj i onemogućili koraci unatrag”, objasnila je Radojčić.

Drugi panel “Društveno-kulturni centri u regionalnom kontekstu” bio je orijentiran na predstavljanje rada društveno-kulturnih centara u regiji kroz prezentacije i razgovor u kojem su sudjelovali predstavnici Fondacioni Lumbardhi iz Prizrena, Kulturni centar Magacin iz Beograda i KSP Centar – Jadro iz Skopja.

U zaključcima panela istaknuta je važnost regionalne suradnje, za što je primjer djelovanje Kooperative – regionalne platforme za kulturu kroz koju se odvijaju aktivnosti razmjene programa, znanja i iskustva između različitih sredina u regiji.

Presjeci razvoja društvenokulturnih centara o kojima je bilo riječi na ovoj konferenciji pokazuju da se kroz određeni vremenski period dogodio pomak i ostvareni su planirani ciljevi u razvoju modela upravljanja, ostvarivanja povjerenja od strane zajednice i članova Upravnog odbora, što djeluje osnažujuće za djelovanje ovih društveno-kulturnih centara u budućnosti.

Konferencija je provedena u sklopu projekta “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara” koji umrežava postojeće lokalne civilnodruštvene inicijative za uspostavu društveno-kulturnih centara na razini Hrvatske.

Projekt “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara” provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvor: Savez udruga Klubtura

Oznake: ,

RSS 2.0 | trackback