CLAUDI Y AMIGOS #5 Lorina Duić iz Vijetnama

Radio Rojc

Objavljeno 13.06.2020. pod Podcast

Putovanje započne i sve krene brzo za Lorinu u jugoistočnoj Aziji, a kada pronađe posao, odluči ostati.

“Svugdje izvan tvog doma je drugačije”; zašto ne nakon svega?
Preko noći odluči ostati. Zemlja se čini iznenađujuće otvorenom, usprkos komunističkom režimu, mogu se otvoriti novi horizonti.

Vijetnam je prihvaća u svoju kulturu, u njegovoj istinskoj jezgri za stolom s bakama i obitelji. Dočekana je s toplom ljepotom, zajedničkoj svim bakama širom svijeta, vodeći brigu o ljudskom rodu u majčinskoj vezi, u kojoj nije isključen nijedan stranac.

Koristeći engleski jezik kao passe partout, počinje raditi u vrtiću.
Kao ženi nije joj lako, nedostaje joj njezin ženski gang, mada zna da mora biti jača i izaći na ulice.

U lokalnoj surf zajednici ona je jedina žena.

Društveni krajolik polariziran je između žena koje se još uvijek bore za svoju vrijednost u društvu i muškaraca koji imaju problem s opijanjem.

One super žene na biciklama nadahnjuju je za fotografiranje; radi na priči, iz ribarskog sela u kojem trenutno živi, daleko od umjetničkog establišmenta u Hanoju ili Saigonu. Njezina inspiracija iskri iz azijske fotografije, crvene i tamnozelene boje, poezije… a ostalo je još puno toga za vidjeti.

Kao i redovnik koji snažno pada i odrasta, spreman umrijeti i ponovno se roditi, jedna žena uzima njegov put za novi život drugdje.

Claudia Capurro

Claudia Capurro je volonterka Saveza udruga Rojca, porijeklom iz Napulja. Proteklih godina živjela je i volontirala u mnogim gradovima u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, a u Pulu je došla kako bi oplemenila i zajednicu i sebe. Bavi se marketingom, a Rojcu želi ispričati priče kreativnih ljudi koje će, nada se, upoznati u velikom broju.

______________________________________________________________________________

À la carte: Lorina Duić from Vietnam

The travel starts and everything goes fast for Lorina in southeast Asia, she finds a job, she decides to stay.
“Everywhere outside your house is different”; why not after all?
She decides overnight to stay. The country happens to be surprisingly open, in spite of communist regime, new horizons could open up.
Vietnam embraces her in the culture, in his true core seated around a table with grandmas and family. She’s welcomed by the warm beauty, common to all the grandmas worldwide, taking care of the human race in a motherly bond, in which no stranger is excluded.

Using English as a passe partout, she starts working in a kindergarten.
As a woman is not easy, she’s missing having a girl gang, she knows that she has to be stronger and get out on the streets.
Among the local surf community she’s the only woman.
The social landscape is polarized between women still fighting for their value in society, and men’s drinking issues.
Those superwomen on bikes, are the ones inspiring her to take photos; she’s working on a story, from the fishermen village where she currently lives, far from the art establishment in Hanoi or Saigon. Her inspiration sparks from Asian photography, red color and dark green, poetries… and there’s so much left to see yet.

As a monk strongly falling and raising up, willing to die and reborn again, a woman takes his path for a new life elsewhere.

RSS 2.0 | trackback